Posadzki samopoziomujące Thermo-floor

Technologia

Thermo-floor to płynny jastrych anhydrytowy wg DIN EN 13813 produkowany w klasach C 20 F4 do C35-F7

Ten uniwersalny jastrych znajduje zastosowanie pod wszystkie rodzaje okładzin: pod podłogi drewniane, żywiczne, terakotę, kamień naturalny, laminaty, wykładziny dywanowe, itp.

Jego składnikiem jest CAB 30 zgodny z wymogami normy europejskiej EN 13454 (w większości anhydryt syntetyczny oraz specjalne dodatki modyfikujące), piasek o uziarnieniu 0-2 mm, kruszywo 2-8 mm oraz woda. Jastrych Thermo-floor ma właściwości samopoziomujące i samorozpływające. Jego bezskurczowe wiązanie eliminuje konieczność stosowania zbrojenia.

1   Produkcja/logistyka

Jastrych jest mieszany dopiero na miejscu przeznaczenia i dostarczany w każdej żądanej ilości w zależności od wielkości i potrzeb budowy. Wszystkie systemy przygotowania mieszanki są w pełni zautomatyzowane i sterowane komputerowo. Podlegają kontroli jakości w ramach procedury CE. Transport odbywa się za pomocą zestawu złożonego z ciągnika siodłowego i dwukomorowego silosu wraz z mieszalnikiem, wyposażonego we wszystkie akcesoria i podzespoły niezbędne do podania płynnego jastrychu na budowę. Waga całego zestawu to 40 t, a jego długość 14 m.

2   Przygotowania podłoża pod wylewkę

Z podłoża muszą być usunięte wszystkie zanieczyszczenia osłabiające przyczepność, takie jak tłuszcze, farby, pozostałości po masach tynkarskich, kurz, itp. oraz wyporne, które mogą wypłynąć na powierzchnię jastrychu – resztki styropianu i inne lekkie odpady budowlane. Zalecane jest dokładne odkurzenie podłoża przed wbudowaniem posadzki. Należy również zwrócić szczególną uwagę na szczelność wykonanego podłoża oraz izolację przeciw wilgociową. Wszystkie elementy metalowe mające kontakt z posadzką powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

3   Wykonanie posadzki anhydrytowej

Wszystkie komponenty wymieszane w proporcjach zależnych od danej receptury układa się na przygotowanym podłożu równomiernie pod wcześniej wypoziomowanymi reperami. Po wylaniu masy następuje jej odpowietrzanie za pomocą wałka odpowietrzającego. Niezmienność objętości w trakcie procesu wiązania pozwala na jego wbudowanie praktycznie bez dylatacji. Szczeliny dylatacyjne wykonujemy jedynie w przejściach pomiędzy pomieszczeniami oraz miejscach, które warunkuje kształt danego pomieszczenia. W przypadku jastrychu na ogrzewanie podłogowe należy zdylatować miejsca ogrzewane od nieogrzewanych. Duże powierzchnie o regularnych kształtach (kwadrat, prostokąt) dylatujemy powyżej 300 m2 – dla ogrzewania podłogowego i nawet do 900 m2 bez ogrzewania. Dylatacje brzegowe uzależnione są od wielkości pomieszczenia, jednak w przypadku ogrzewania podłogowego jej grubość powinna wynosić co najmniej 8 mm.

4   Schnięcie / układanie wykładzin

Jastrych na ogrzewaniu podłogowym należy wygrzać przed położeniem wykładzin, patrz instrukcja wygrzewania. Czas schnięcia zależy głównie od grubości jastrychu oraz warunków klimatycznych na placu budowy, tj.temperatury, względnej wilgotności powietrza oraz cyrkulacji powietrza. Wietrzenie po ok 48 h od ułożenia jastrychu jest konieczne dla optymalnego wysuszenia, do tego czasu posadzkę należy chronić przed przeciągami i nadmiernym nasłonecznieniem.

Rodzaj Grubość minimalna
Jastrych pływający

30 mm

Jastrych na ogrzewaniu podłogowym

45 mm

Jastrych zespolony 20 mm
Jastrych na warstwie rozdzielczej 30 mm

Pliki do pobrania

karty techniczne posadzek, instrukcja wygrzewania,przygotowanie podłoża

more

Szczegółowe parametry techniczne posadzki
Wytrzymałość na zginanie wg klasywytrzymałości na ściskanie

f 4-f 7 zgodnie z wymogami normDIN EN 13813 / DIN 18 560-2

Współczynnik przewodności cieplnej

1,8 W/mK

Współczynnik rozszerzalności cieplnej 0,012 mm/mK
Odporność ogniowa Klasa A1 (niepalny)
Odczyn PH Lekko zasadowy
Gęstość 2,0-2,2 kg/dm^3
Rozpływ 23cm +/- 2cm (konsystencja wyznaczonaza pomocą stolika Haegermanna)lub wg zaleceń producenta
Urabialność Zależy od sposobu produkcji i dostawy,w mieszalniku mobilnym ok. 4h
Pielęgnacja W pierwszych 48h chronić przed przeciągiemi nadmiernym nasłonecznieniem
Możliwość chodzenia Po ok. 24-48h
Możliwość obciążenia Po ok. 5 dniach(w normalnych warunkach budowy)
Szlifowanie mechaniczne Zalecane